Úvodní slovo realizátora workshopu

 Vážení pedagogové,

 rád bych vás touto cestou pozval na workshop k preventivnímu filmu Jakub (2016), který je zdarma určený pro pedagogy v České republice. Film Jakub se zabývá tématem domácího násilí páchaném především na dětech, ženách, ale i uvnitř rodin. Na myšlenku realizace workshopu mě přivedly kladné reakce žáků a pedagogů, které následovaly po projekcích filmu Jakub. Díky tomuto publiku jsem si uvědomil, že téma domácího násilí je potřeba ve společnosti neustále otevírat a veřejně na něj upozorňovat. Mimo hlavní téma workshopu chceme společně s odbornými hosty ukázat, jak lze s filmem Jakub pracovat ve vyučovací hodině. Naším cílem je dodat pedagogům odvahu v otevírání tohoto citlivého tématu.

Jelikož se nejedná o komerční projekt, je workshop z hlediska financování a realizace značně náročný. Jsem velice potěšen, že se do workshopu zapojilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR, krajské úřady v České republice, Policie ČR, nezisková organizace ROSA, odborná veřejnost i další neziskové organizace. Všem zúčastněným patří mé velké díky, neboť bez jejich podpory bychom workshop nikdy nezrealizovali. Workshop vzniká k 10. výročí výroby našich preventivních filmů. Během této dlouhé doby jsem se snažil jako filmař se svým tvůrčím týmem uměním přispět k posílení prevence v naší zemi.

Společně můžeme pomoci dodat odvahu jedinci či rodinám čelit domácímu násilí.

Pevně věřím, že díky naší vzájemné spolupráci se podaří alespoň částečně naplnit tuto

myšlenku. 

 

Těším se na naše setkání během workshopu.

 

David Vigner

Filmový režisér a realizátor projektu